بسته غدیرخلاقیت در طول سال ها و توسط افراد مختلف ، تعریف های متفاوتی شده و اما به طور خلاصه

“آنچه ما خلاقیت می نامیم در واقع به دست آوردن چیزی منحصر به فرد و یا حداقل کمیاب است.”

وسایل داخل بسته هامون برای این گرد هم آمده اند که هرکودک ریسه ی منحصر به فرد خودش را بسازد …. ????

اگر میخواهید کودک خلاق و در آینده متفکر و‌مبتکری داشته باشید ، پیشنهاد میکنیم اجازه دهید هرطور که کودک دوست دارد تزئین کند و کمال گرایی و زیباشناسی خود را کنار بگذارید … فقط سعی کنید تسهیل گر مسیر باشید …. ?

منتظر عکس از ریسه های خلاقانه کودکان هستیم حتی اگر همه ی پولک ها رو یه صفحه از ریسه ها بچسبونن????

بسته های غدیر شادینک خلاقیت محور است
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published.