بسم الله الرحمن الرحیمدر این زمانه که اطرافمان پر از جاذبه های متنوع و بعضا فریبنده و ناسالم است باید با بهره گیری از ظرفیت عظیم معارف دینی (که در تطابق کامل با فطرت همه ی انسان هاست) با روش های هنرمندانه، خلاقانه و جذاب فضایی بانشاط، سالم و سازنده برای جوانان فردا ایجاد کرد.

از این رو برآن شدیم باتوکل به خدا و استمداد از اهل بیت (علیه السلام) در حد توانایی مادی و معنوی اندکمان در راستای تولید محصولات فرهنگی کودک و نوجوان قدمی برداریم و نقش کوچکی در تربیت نوگلان خلاق، پرنشاط و با ایمانِ میهن عزیزمان ایفا کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published.