خانه شادی در بهشتدر بهشت خانه ای است که به آن ?خانه ی شادی ? گفته می شود.جز کسی که کودکان را شاد کرده باشد، وارد آن نمی شود !

موقع کار با کودک ، این حدیث بهمون انگیزه ی بیشتری میده … ???

به جز اینکه بهشت زیر پای مادرانه ، یه جاهم مخصوص اونایی هست که مشتاق شاد کردن کودکان اند …. ????

پس وعده ی ما بهشت ، خانه ی شادی انشاءالله…. ?

پی نوشت: افتخار میکنیم به اسلام و پیامبر مهربون مون، نه از این جهت که وعده ی بهشت دادن، بلکه از این جهت که به شاد کردن کودکان اینقدر اهمیت میدن …♥️♥️♥️

خانه شادی در بهشت
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published.