داستان اول کشتی نجات

داستان اول کشتی نجات

سلام بچه ها? میخوایم امشب یه قصه براتون بگم? قصه ای راجع به یکی از قهرمان های بزرگ… یه قهرمان واقعی ? قهرمان نجات همه ی آدم ها ، که اسمشون امام حسین (علیه السلام) است‌?حتما خودتون میشناسیدشون?ولیمیدونید چرا قهرمان