داریم خودمون رو برای عید غدیر آماده می کنیم، این هم ریسه هایی که درست کردیم و هدیه هایی که برای خوشحالی بچه ها تو این روز تهیه کردیم.

ریسه عید غدیر
ریسه های عید غدیر مون آماده است
عیدی غدیر بچه ها
اینا عیدی های عید غدیره برای خوشحالی بچه ها
بچه ها آماده ن تا ریسه عید غدیر رو خودشون درست کنن
ریسه عید غدیر
چه ریسه ی قشنگی بشه اینکه خودشون درست می کنن و چه خاطره ای خوبی ازعید غدیر به یادشون می مونه
ریسه عید غدیر شادینک
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published.