درسی که اربعین به ما می‌دهد، زنده نگهداشتن یادِ حقیقت
وخاطره شهادت در مقابل طوفان تبلیغات دشمن است…
«مقام معظم رهبری»

بسته خاطره بازی اربعین را می توانید از این صفحه سفارش دهید.

فیلم بسته ی خاطره سازی اربعین تلفیقی از رنگ آمیزی، کاردستی ، بازی وانمودی و ساخت ماکت

Leave a Reply

Your email address will not be published.