عید غدیر امام علیحضرت علی (ع):
در روز عید غدیر اظهار شادمانی کنید و برادران مسلمان خود را نیز شاد گردانید …

با شادینک شادینک به عزیزانتان هدیه دهید و شادی را برای کودکانتان به ارمغان آورید???

۱۹ روز مانده تا غدیر ….

نوزده روز تا عید غدیر
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published.