نوبتی هم باشه نوبت بازی برای بچه های زیر ۷سال به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) است.
ماکارونی های توخالی و کاموا و رنگ در اختیار بچه ها قرار بدید (در دسترس ترین وسایل) تا این کاردستی رو درست کنند و حین درست کردن می‌تونید ماجرای گردنبند پربرکت حضرت فاطمه (س) رو بهشون بگید.

البته چون یه مقدار طولانیه داستان ما در شعرش رو براتون آوردیم بچه ها بیشتر دوست دارند. می‌تونن در آخر هم به مامان یا مامان بزرگ هدیه بدهند

یه روزی روزگاری، پیامبر خوب ما
رسید یه مردی از راه، لباس اون پاره بود
پیامبر اون رو که دید، دلش به حال اون سوخت
فکری به حال اون کرد، گفتش که ای بینوا
دختر من بخشنده س، اون خیلی مهربونه
اون به همراه بلال، رفتش منزل ایشون
حضرت رفتن به خونه، اما نداشتن چیزی

منبع شعر: سایت خدمتگزاران

درون مسجد بود و، نشیته بود با یارا
گرسنه بود و تشنه، اون خیلی بیچاره بود
نگاهش رو به سمت، خونه ی دخترش دوخت
برای رفع نیاز، برو خونه ی زهرا
نمیذاره فقیری، دست خالی بمونه
گفتش که ای فاطمه، خانم منم یه مهمون
تنها داشتن تو خونه، گردنبند عزیزی

گردنبند پر برکت (کاردستی و شعر)
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published.